top Wydarzenia w LGD - Razem na wyżyny
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo

Zapraszamy do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru

W związku z wnioskiem Zarządu LGD dotyczącym propozycji zmiany w lokalnych kryteriach wyboru, poddajemy...

Posiedzenie Rady

Informujemy, iż w dniu 25 listopada 2016 r o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie...

Szkolenia dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych

W dniach od 22 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r na terenie gmin partnerskich...

Zmian procedury oceny i wyboru operacji konkursowych

W dniu 3 kwietnia 2018 r. Zarząd LGD dokonała zmiany Procedury oceny i wyboru...

Konkurs fotograficzny

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza Konkurs fotograficzny pt. „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu” Celem konkursu jest...

Posiedzenie Rady

W dniu 13 grudnia b.r , w siedzibie Stowarzyszenia "Razem na wyżyny' odbyło się...

Spotkanie z sąsiednimi LGD

W poniedziałek, 1 sierpnia w siedzibie Stowarzyszenia "Razem na wyzyny" w Mykanowie miało miejsce...

Przesunięcie terminów naborów wniosków

Chcielibyśmy poinformować osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na założenie lub rozwój działalności gospodarczej, iż terminy...

Unieważnienie naboru wniosków w ramach projektu grantowego 1/2017/G

Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru Grantobiorców (rozdz. XI) Zarząd Stowarzyszenia "Razem na wyżyny"...

ZONAR w MykaNEWS

https://www.facebook.com/116643715042790/videos/2084579081582567/