Zgłoszenie udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny” 17.12.2020 r. godz. 10.00

365
W dniu 17.12.2020 r. o godzinie 9.30 na podany adres Email zostanie wysłany link do posiedzenia.
Należy zaznaczyć obie zgody!