30 lat LEADER-a w Unii Europejskiej

533

15 marca 2021 roku minęło 30 lat od ustanowienia inicjatywy LEADER.

Dokładnie 15 marca 1991 r. Komisja Wspólnot Europejskich, działając zgodnie z art. 11 rozporządzenia (EWG) nr 4253/88 (Dziennik Urzędowy nr L 374 z 31.12.1988), ustanowiła inicjatywę LEADER, służącą jako model dla rozwoju obszarów wiejskich.

Nazwa LEADER to skrót od francuskich słów:

 Liaison (powiązania)

 Entre (pomiędzy)

 Actions (działaniami),

 de Development (na rzecz rozwoju)

 de l’Econiomie (gospodarczego)

 Rurale (obszarów wiejskich).

Czyli LEADER to powiązania pomiędzy działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.

Powstanie Programu LEADER wiązało się z tworzeniem nowej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i samego rolnictwa. Nastąpiło zerwanie z obrazem wsi jako miejscem, w którym przede wszystkim produkuje się żywność, bez uwzględnienia efektów środowiskowych i społecznych. LEADER to pomysł na nowoczesną europejską wieś rozwijającą się w sposób zrównoważony i trwały przy pełnym uwzględnieniu lokalnej specyfiki.

Miarą sukcesu podejścia LEADER jest fakt, iż uruchomiono trzy następujące po sobie edycje tego programu: LEADER I (1991-1993), LEADER II (1994-1999), LEADER+ (2000-2006), a w latach 2007-2013 został on włączony do głównego nurtu polityki UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

W Polsce Program LEADER po raz pierwszy był realizowany w latach 2004-2006, jako Pilotażowy Program LEADER+. W okresie programowania 2007-2013 LEADER przestał być osobnym programem. Stał się zarówno w Europie, jak i w Polsce, częścią programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich (EFRRROW), w Polsce jest to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

O tym jak Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” stało się częścią tej inicjatywy można przeczytać TUTAJ