Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze już na nami!

783

W dniu 30.07.2016 w sali Przyjęć Wiola w Mykanowie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Stowarzyszenia”Razem na wyżyny” . Podczas  zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Podczas zebrania zostały zatwierdzone sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 r. A także wprowadzone zmiany do Regulaminu Zarządu i Rady oraz Statutu Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.

Następnie głos zabrała Prezes Stowarzyszenia Jolanta Brzozowska – Ciura, która podziękowała za dotychczasową współpracę i pogratulowała ustępującemu Zarządowi sprawnego i skutecznego kierowania pracami Stowarzyszenia.

Następnie członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwały w sprawie wyboru nowych władz.

Skład Zarządu wybranego na Walnym Zebraniu:

 1. Jolanta Brzozowska – Ciura- Prezes
 2. Zdzisław Bęben – Wiceprezes
 3. Lilla Deska – Sekretarz
 4. Daniel Wieczorek- Skarbnik
 5. Krzysztof Polewski – Członek Zarządu
 6. Józef Koza – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Krzysztof Majda- Przewodniczący
 2. Artur Kotynia- Wiceprzewodniczący
 3. Adam Śliwakowski- Sekretarz
 4. Mirosław Maciejewski- Członek
 5. Leszek Idasz- Członek
 6. Krystyna Gabryjelska- Członek

Serdecznie dziękujemy uczestnikom Walnego Zebrania za liczną obecność oraz gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.