Ankieta ewaluacyjna

1345

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”.

Niniejszą ankietę kierujemy do mieszkańców z terenu gmin Dąbrowa Zielona, Kruszyna, Kłomnice, Mykanów, Miedźno oraz Rędziny.

Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować LSR do potrzeb mieszkańców i regionu w zakresie dotyczącym rzeczowej i finansowej realizacji LSR, bieżącej pracy biura LGD, aktywizacji oraz dalszego rozwoju obszaru LGD.

Link do ankiety ⬇⬇⬇

https://forms.gle/QA4e5otLEs33xkSt7

Ostateczny termin na wypełnienie ankiety to 28 stycznia 2022 roku.

Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie!