top Aktualności - Razem na wyżyny
.td-header-style-1 .td-header-sp-logo

Nabór wniosków 2/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

 STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY” ogłasza NABÓR 2/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Zapraszamy na turniej gry ZONAR

Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”, LGD  „Bractwo Kuźnic” i Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, partnerzy projektu współpracy pt.: ”Wielkie...

Prace nad projektem współpracy z czeskimi partnerami trwają

Od początku roku trwają prace na pomysłem realizacji projektu współpracy o nazwie "Od dziedzictwa...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie  zgodnie z przepisami  § 20...

Spotkanie informacyjne dot. Rozwoju działalności gospodarczej

W dniu 26 października 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie informacyjno- konsultacyjne...

XVIII Dożynki Powiatowe w Kruszynie

W dniu 27 sierpnia 2017 r. w Kruszynie odbyły się XVIII Dożynki Powiatowe. Gospodarzami...

Szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby działające dla swoich lokalnych społeczności na...

Ruszył portal ogłoszeń konkurencyjnego trybu wyboru oferentów

Od 18 marca br. na stronie ARiMR udostępniono portal ogłoszeń, na którym beneficjenci/wnioskodawcy muszą...

Posiedzenie Rady

W dniu 08.03.2019 r. o godz. 16.00 w biurze Stowarzyszenia w Mykanowie ul. Cicha 72 odbędzie się posiedzenie Rady...

Rejestr wniosków złożonych w ramach naborów: 3/2020, 4/2020,...

W dniu 23 października LGD „Razem na wyżyny ” zakończyła nabory wniosków na działania z zakresu podejmowania  działalności...
Wypełnij anonimową ankietę!
Ankieta potrzeb obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Razem na wyżyny"
LGD Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, która swoim zasięgiem obejmuje gminy: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny, rozpoczęła przygotowania do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, z którego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone będą na rozwój terenów wiejskich. Do tej pory Stowarzyszenie pełniło rolę operatora w dystrybucji środków z osi LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Aktualnie wszystkie LGD z województwa śląskiego prowadzą negocjacje z Urzędem Marszałkowskim oraz Zarządem Województwa Śląskiego dotyczące możliwości rozszerzenia zakresu zarządzanych środków o Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Dlatego przekazujemy na Państwa ręce ankietę sporządzoną na potrzebę wyłonienia z szeregu zakresów, jakie proponują nam ww. fundusze tj. EFRROW, EFS i EFRR, w nowym okresie programowania tych najbardziej potrzebnych i dostosowanych do potrzeb naszego obszaru. Prosimy mieszkańców terenu LGD „Razem na wyżyny” oraz lokalnych liderów o wskazanie – poprzez narzędzie, jakim jest załączona ankieta – kierunków rozwoju dla poszczególnych gmin partnerskich.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup