„Ćwierć wieku na scenie Zespołu Pieśni i Tańca Kłomnickie Płomyczki”

37

Zespól Pieśni i Tańca „Kłomnickie Płomyczki” w roku bieżącym obchodzi jubileusz 25 lat swojej działalności. Z tej okazji Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „DRATWA” w ramach projektu grantowego pt. „Kultywowanie tradycji i historii obszaru LGD „Razem na wyżyny” sposobem na wzmocnienie tożsamości lokalnej” pozyskało grant na organizację obchodów jubileuszowych Zespołu. W ramach zadania wydano monografię o „Kłomnickich Płomyczkach”, zorganizowano koncert  oraz objazdową trasę koncertową Zespołu po gminie Rędziny, Kruszyna i Kłomnice.