Debata „Głos polskiej wsi na Europejskim Parlamencie Wiejskim”

550

W dniu 31.08.2022 r. w Izbie rolniczej w Opolu miała miejsce debata regionalna przygotowująca polskie stanowisko na spotkanie Europejskiego Parlamentu Wiejskiego w Kielcach.

W programie spotkania znalazła się m.in. prezentacja o celach inicjatywy Europejskiego Parlamentu Wiejskiego oraz dyskusja moderowana na temat kluczowych problemów obszarów wiejskich w regionie. Uczestnicy spotkania pracując w grupach tematycznych wypracowali wnioski oraz propozycje stanowisk wobec problemów z jakimi mierzyć muszą się podmioty działające na obszarach wiejskich.