II Mini Forum Organizacji Pozarządowych

522

Przypominamy i zapraszamy organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu LGD „Razem na wyżyny” na II Mini Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 10.10.2019 r. o godz. 17.00 w GOK w Kłomnicach.

25.09.2019 r. w GOK w Kłomnicach odbyło się I Mini Forum Organizacji Pozarządowych, które zorganizowaliśmy wspólnie z JOWES-em. Również to spotkanie organizujemy wspólnie z Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Jest ono odpowiedzią na zgłoszone podczas I MFOP potrzeby organizacji pozarządowych i będzie inaugurować cyk spotkań integracyjno – edukacyjno – rozwojowych. Celem tych spotkań jest integracja i wzmacnianie rozwoju organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na terenie LGD.

Tematem tego spotkania jest diagnoza zasobów i potencjału oraz potrzeb organizacji pozarządowych. Każde następne spotkanie będzie miało swój temat przewodni i będzie odbywać się w innej organizacji na terenie LGD.

Autor: Krzysztof Polewski.

Serdecznie zapraszamy.