Informacja o ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych”

350

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”  informuje, iż w zapytaniu ofertowym z dnia 22.03.2023 r. dot.  „Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych” wpłynęły następujące oferty:

L.p.WykonawcaZaoferowana cena brutto
1.APLIKUZ Piotr Pindel131 979,00 zł
2.Firma Produkcyjno-Usługowo – Handlowa „Krupińscy” II sp. z o.o.140 921,00 zł
3.“RAWBUD” – Rawicz Sp. z o.o.186 953, 85 zł
4.TIOMAN GROUP Sp. z o. o255 670,14 zł
5. REZNAK Sp. z o.o.134 474,77 zł

Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.