Informacja o ofertach, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych”

491

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”  informuje, iż w zapytaniu ofertowym z dnia 27.02.2023 r. dot.  „Wykonanie oznakowania szlaków rowerowych” wpłynęły następujące oferty:

L.p.WykonawcaZaoferowana cena brutto
1.APLIKUZ Piotr Pindel138 129,00 zł
2.ReZNAK Sp. z o.o.149 193,12 zł
3.Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o.138 357,78 zł
4.PROZNAK Wojciech Dzwonnik196 800, 00 zł

Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.