Informacja o wynikach oceny końcowej wniosków złożonych w naborze 1/2020/G

6213

W dniu 26 maja 2020 roku w siedzibie LGD odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dotyczące oceny końcowej, wyboru zadań i ustalenia kwot grantów, wniosków złożonych w ramach naboru 1/2020/G pt. „Przedsiębiorczość społeczna – szansa na rozwój organizacji pozarządowych.”

Poniżej znajdziecie Państwo uchwałę wraz z załącznikami : listą zadań wybranych do dofinansowania oraz listą rezerwową zadań wybranych do dofinansowania.

 

Protokół

Uchwała 4/2020

Lista zadań wybranych do dofinansowania

Lista rezerwowa zadań wybranych do dofinansowania