Informacja o wynikach oceny końcowej wniosków złożonych w naborze 2/2019

W dniu 13 listopada 2019 r. Rada Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dokonała oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w naborze 2/2019 Rozwój działalności gospodarczej. Poniżej znajdziecie Państwo uchwały wraz z listami operacji oraz protokół z posiedzenia Rady. Jednocześnie informujemy, że od decyzji Rady przysługuje wnioskodawcom protest zgodnie z warunkami opisanymi w Procedurze wyboru i oceny operacji dla operacji w ramach LSR (dla operacji konkursowych) (rozdz. VI Złożenie i rozpatrywanie … Czytaj dalej Informacja o wynikach oceny końcowej wniosków złożonych w naborze 2/2019