Informacja o wynikach oceny końcowej wniosków złożonych w naborze 2/2017/G

22630

W dniu 14 września 2017 roku w siedzibie LGD odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dotyczące oceny końcowej, wyboru zadań i ustalenia kwot grantów, wniosków złożonych w ramach naboru 2/2017/G pt. „Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny”. Poniżej znajdziecie Państwo uchwałę wraz z załącznikami : listą zadań niewybranych do dofinansowania, listą zadań wybranych do dofinansowania oraz listą rezerwową zadań wybranych do dofinansowania.

 

icon_50x50Protokół z posiedzenia Rady

icon_50x50Uchwała o wyborze zadań i ustaleniu kwot grantów w naborze nr 2/2017/G

icon_50x50Załącznik nr. 1 Lista zadań niewybranych do dofinansowania

icon_50x50  Załącznik nr.2 Lista zadań wybranych do dofinansowania

icon_50x50Załącznik nr.3 Lista rezerwowa zadań wybranych do dofinansowania