Informacja o wynikach oceny końcowej wniosków złożonych w naborze 1/2022/G

2798

W dniu 11 lipca 2022 roku w siedzibie LGD odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dotyczące oceny końcowej, wyboru zadań i ustalenia kwot grantów, wniosków złożonych w ramach naboru 1/2022/G pt. „Aktywni lokalnie – integracja i aktywizacja mieszkańców.”

Poniżej znajdziecie Państwo uchwałę wraz z załącznikiem : listą zadań wybranych do dofinansowania

Protokół

Uchwała 5/2022

Lista zadań wybranych do dofinansowania