Informacja o wynikach oceny wstępnej naboru 2/2017/G

25661

W dniu 4 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD „Razem na wyżyny”, na którym dokonano oceny wstępnej wniosków złożonych w ramach naboru 2/2017/G pt. „Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny”. Poniżej znajdziecie Państwo uchwałę wraz z listą zadań podlegającą uzupełnieniom i ocenie końcowe oraz listą zadań niepodlegającą uzupełnieniom i wyborowi.

WAŻNE: jednocześnie informujemy, iż zgodnie z Procedurą oceny i wyboru Grantobiorców, wnioskodawcy znajdujący się na liście zadań podlegającym uzupełnieniom i ocenie końcowej”, otrzymają pismo wraz z kartą weryfikacji wniosku/załączników/kosztów, na podstawie której muszą dokonać uzupełnień w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma.

Na podstawie wezwania należy dokonać poprawy wniosku i załączników w generatorze wniosków (zaznaczając ” korekta”), a także dostarczyć je do biura LGD w wersji papierowej.
Za termin dostarczenia uważa się dzień wpływu wersji papierowej wniosku.

Wnioskodawcy, których wnioski znajdują się na liście zadań niepodlegających uzupełnieniom i wyborowi otrzymają pismo z wynikami oceny wraz z uzasadnieniem dopiero po ocenie końcowej.

Ocena końcowa odbędzie po złożeniu przez Wnioskodawców uzupełnionych wniosków oraz dokumentów i będzie polegała na ich powtórnym przeanalizowaniu pod kątem spełniania warunków ogłoszenia oraz zgodności z kryteriami wyboru. Oznacza to, iż obecna średnia punktów, którą uzyskały poszczególne wnioski z kryteriów wyboru może ulec zmianie i kolejność wniosków na liście ostatecznej może się zmienić w stosunku do prezentowanej poniżej listy. Podczas oceny końcowej członkowie Rady ustalą także kwoty poszczególnych grantów.

Wstępny termin posiedzenia, na którym odbędzie się ocena końcowa ustalono na 14 września 2017 r.

Przypominamy, iż na etapie oceny wstępnej Wnioskodawcy nie składają odwołań od oceny Rady. Odwołania przysługują dopiero od wyników oceny końcowej.

icon_50x50Protokół z posiedzenia Rady

icon_50x50Uchwała w sprawie oceny wstępnej w naborze nr 2/2017/G

icon_50x50 Lista zadań podlegających uzupełnieniom i ocenie końcowej

icon_50x50  Lista zadań niepodlegających uzupełnieniom i wyborowi