Konsultacja LSR

3288

Zapraszamy do zapoznania się z proponowaną w LSR przesunięcia kwoty 1288,44 euro z przedsięwzięcia 1.1.1 Kultywowanie lokalnych tradycji i historii na przedsięwzięcie 1.2.4 Rozwój działalności gospodarczej. Uwagi do proponowanej zmiany można nadsyłać do dnia 22 września do godz. 12.00 na adres mailowy biura lub osobiście do biura w Mykanowie