Konsultacje społeczne LSR

815

W wyniku podpisania aneksu nr 10 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego, w którym zniesiono m.in. zakaz przesuwania środków finansowych pomiędzy tzw. kamieniami milowymi, Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” przedstawia zmianę LSR w Załączniku nr 3 Plan działania, polegającą na przesunięciu środków finansowych z okresu 2016-2018 na okres 2019-2021 w przedsięwzięciu 1.1.2 Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności.

Konsultacje społeczne wprowadzonej zmiany będą się odbywać do dnia 7 sierpnia 2020. Uwagi należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na poniższym Formularzu uwag.

LSR

Formularz uwag