Konsultacje społeczne LSR – dodatkowe zmiany

2837

W ramach konsultacji społecznych prowadzonych w okresie 22-31.05.2020 r. w zakresie LSR, kryteriów wyboru operacji konkursowych i Grantobiorców nie zgłoszono żadnych uwag.

Do propozycji zmian z 22.05.2020 r. w wyniku prac nad opracowaniem operacji własnej z Przedsiębiorczości młodzieży oraz zmian w członkostwie wprowadzono dodatkowe 2 zmiany w LSR, które wskazano poniżej. Konsultacje w tym zakresie potrwają do dnia 10.06.2020 r.

Wykaz dodatkowych zmian

Formularz uwag