Konsultacje społeczne zmian w kryteriach wyboru operacji i LSR

2665

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z proponowanymi zmianami w lokalnej strategii rozwoju i kryteriach wyboru operacji, które znajdują się w dokumencie Wykaz proponowanych zmian w LSR i Wykaz proponowanych zmian w kryteriach wyboru operacji.

Uwagi do zaproponowanych zmian można przysyłać na Formularzu uwag do dnia 16 grudnia 2020 r. na adres mailowy: biuro@razemnawyzyny.pl lub dostarczyć do siedziby biura w Mykanowie ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów.

wykaz proponowanych zmian w LSR

formularz uwag

wykaz proponowanych zmian w kryteriach wyboru operacji

formularz_uwag