Konsultacje zmian w LSR i kryteriach wyboru

1311

W związku z możliwością pozyskania bonusu finansowego na rozwój przedsiębiorczości Zarząd LGD w toku konsultacji wstępnych (ankiety, głosowanie na facebooku’u, spotkanie konsultacyjne) opracował projekt zmian w LSR.

W związku ze zmianami LSR oraz wystąpieniem pokontrolnym funkcjonowania LGD w 2018 r. wprowadzono również propozycje zmian do kryteriów wyboru.

Opisy zmian znajdują się poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami. Jeśli mają Państwo uwagi lub inne propozycje prosimy o wypełnienie formularza uwag i przesłania go scanem (biuro@razemnawyzyny.pl) lub dostarczenia osobiście do siedziby biura do dnia 10 maja 2019 r. (piątek)

Zmiany w LSR

Zmiany w kryteriach wyboru

Formularz uwag