Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Kryteriach wyboru operacji konkursowych

498

Zapraszamy do konsultowania propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” oraz Kryteriach wyboru do operacji konkursowych.

Uwagi i propozycje prosimy wpisać do Formularza uwag zamieszczonego poniżej i dostarczyć do biura LGD mailowo, osobiście lub pocztą do dnia 10 kwietnia 2023 r.

LSR_zmiany

kryteria-konkursowe

formularz_uwag