Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Kryteriach wyboru operacji konkursowych

953

Zapraszamy do konsultowania propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” oraz Kryteriach wyboru do operacji konkursowych.

Uwagi i propozycje prosimy wpisać do Formularza uwag zamieszczonego poniżej i dostarczyć do biura LGD mailowo, osobiście lub pocztą do dnia 6 kwietnia 2022 r.