Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

233

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z proponowanymi zmianami w lokalnej strategii rozwoju i , które znajdują się w dokumencie Wykaz zmian LSR – październik 2022

Zapraszamy do zapoznania się z zaproponowanymi zmianami. Jeśli mają Państwo do nich uwagi lub chcą zgłosić inne propozycje, należy wypełnić Formularz uwag i przesłać go do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” do dnia 25 października 2022 r. (mailowo na adres biuro@razemnawyzyny.pl, osobiście lub pocztą – liczy się data wpływu do biura LGD).