Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”

1748

Zapraszamy do konsultowania propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”. Zmiany te dotyczą głównie:

1. zwiększenia kwoty możliwej do wykorzystania na projekty współpracy LGD w podziałaniu 19.3

2. zwiększenia wskaźników dla przedsięwzięcia Rozwój działalności gospodarczej i przesunięcia różnic kursowych do tego przedsięwzięcia

3. zaktualizowania Planu działania zgodnie z bieżącym stanem rozliczania beneficjentów , wnioskodawców i grantobiorców naborów w poszczególnych przedsięwzięciach

Uwagi , propozycje prosimy wpisać do Formularza uwag zamieszczonego poniżej i dostarczyć do biura LGD mailowo, osobiście lub pocztą do dnia 7 września 2021 r.