„Lepszy przykład niż wykład” – wniosek wybrany do realizacji w ramach konkursu KSOW

189

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wniosek Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” został przyjęty do realizacji w ramach konkursu nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023.

Jest to już trzecia operacja, którą będziemy realizować ze wsparciem z środków KSOW!

Lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki działań realizowanych na obszarach wiejskich to nazwa operacji, którą już niedługo będziemy realizować. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Operacja obejmuje organizację dwudniowej wizyty studyjnej w trakcie których uczestnicy bezpośrednio zobaczą przykłady inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dzięki kontaktowi z ich realizatorami/beneficjentami, dowiedzą się w jaki sposób pokonywali oni bariery mentalne oraz techniczne przy nakreślaniu drogi do osiągnięcia swoich celów.

Pełna informacja o wybranych wnioskach: https://slaskie.ksow.pl/aktualnosc/lista-ocenionych-operacji-w-ramach-konkursu-nr-7-2023-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-w-ramach-programu-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020-plan-operacyjny-na-lata-2022-2023