Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny” za nami!

178

17 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”.

Ze względu na panującą w naszym kraju pandemię COVID-19 i wprowadzone ograniczenia w organizowaniu spotkań, po raz pierwszy Walne Zebranie odbyło się online z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny” zatwierdziło zmiany w Lokalnej Strategii rozwoju oraz Kryteriach wyboru operacji.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność.