NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

134

Zarząd Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z siedzibą w Mykanowie zgodnie z przepisami § 20 ust. 2 i 5 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na dzień 8 lipca 2022 r. (piątek) na godzinę 10:00biurze Stowarzyszenia „Razem na wyżyny w Mykanowie, ul. Cicha 72

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

W przypadku braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w wyżej podanym terminie zebranie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 10:15 bez względu na liczbę członków.

Dokumenty, które zostały wskazane w porządku obrad, będą zamieszczone tutaj ➡ ZOBACZ

Bardzo prosimy o zgłoszenie obecności/nieobecności telefonicznie pod numer 724 043 108 lub 34 374 00 01 lub mailem na adres biuro@razemnawyzyny.pl, w terminie do 6 lipca 2022 r.