Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia za nami!

484

W dniu 08.07.2022 r. odbyło się NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”.

 Zebranie prowadziła Prezes Jolanta Brzozowska – Ciura. Podczas posiedzenia przedstawiono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostały zatwierdzone uchwałą.
Zmiany w LSR były wcześniej poddane konsultacjom społecznym. Na tym zebranie zakończono. 

Wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu.