Nagroda Energy Globe Poland 2020 dla projektu współpracy ECOLC !

823

Z przyjemnością informujemy, iż projekt współpracy ,,Ekologia – kogo obchodzą losy cywilizacji?” (ECOLC) realizowany przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo Północnej Jury”, LGD ,,Bractwo Kuźnic”, LGD ,,Perła Jury” oraz nasze Stowarzyszenie ,,Razem na wyżyny”, został krajowym zwycięzcą w konkursie Energy Globe Award – konkursie nazywanym ,,nagrodą Nobla w zakresie ochrony środowiska”.

Konkurs ten organizowany jest przez fundację Energy Globe Foundation z Austrii. W konkursie globalnym biorą udział projekty z ponad 180 krajów. Celem konkursu jest prezentacja innowacyjnych projektów, które przedstawiają rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego oraz podniesieniem świadomości ekologicznej. Od 2000 roku do konkursu zostało zgłoszonych około 20 000 projektów z całego świata.

Wyróżniony w tym konkursie projekt ECOLC był realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Jego celem była poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez podniesienie poziomu wiedzy o środowisku naturalnym i jego ochronie, a także o kulturze ekologicznej i etyce wśród lokalnej społeczności obszaru objętego tym projektem. W ramach projektu przewidziano między innymi: promocję projektu poprzez opracowanie i dystrybucję plakatu ekologicznego, zorganizowanie teatrzyków o tematyce ekologicznej w 129 przedszkolach i oddziałach przedszkolnych znajdujących się na terenie objętym projektem współpracy, przeprowadzenie konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej pt. „Ziemia- mój dom” dla przedszkolaków, wydanie kalendarza ekologicznego z pracami dzieci, zakup i dystrybucję gadżetów ekologicznych dla przedszkolaków, przeprowadzenie akcji „Zgnieć- śmieć” poprzez rozdystrybuowanie zgniatarek do butelek plastikowych typu PET na obszarze projektu współpracy oraz przeprowadzenie konferencji podsumowującej.

Artykuł w Częstochowskich Wieściach Powiatowych ➡ TUTAJ

Więcej informacji o konkursie i nagrodzonym projekcie dostępne ➡TUTAJ

Film dotyczący nagrodzone projektu do obejrzenia➡  TUTAJ