Odbyło się szkolenie z realizacji i rozliczania zadania w ramach projektu grantowego AIILS

1414

W dniu 17 maja 2018 roku odbyło się szkolenie z realizacji i rozliczania zadań w ramach projektu grantowego AIILS. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, którzy w kwietniu br. podpisali umowy na realizację zadań w ramach projektu grantowego „Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców obszaru LGD „Razem na wyżyny”.