Odbyło się szkolenie z zakresu konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

1677

W dniu 11 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach odbyło się szkolenie dotyczące stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat prawidłowej realizacji operacji, wypełniania zobowiązań zawartych w umowie przyznania pomocy. Przedstawione zostały najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania operacji oraz obowiązki Beneficjentów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.