Odbyły się spotkania konsultacyjne przed naborami wniosków

4495

W dniach 21-23 stycznia 2020 roku odbyły się spotkania konsultacyjno-informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków na założenie firmy w ramach dwóch ogłoszonych konkursów 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety oraz 2/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej. Spotkania przeprowadzone w 3 lokalizacjach: Mykanów, Kłomnice i Miedźno zgromadziły 63 osoby. Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału i zapraszamy do  składania wniosków. W tych naborach mamy do rozdysponowania środki na 16 nowych firm.