Podsumowaliśmy operację własną „Razem można więcej, lepiej, skuteczniej!”

2036

18 października 2021 r. odbyło się spotkanie podsumowujące operację własną pn. „Razem można więcej, lepiej, skuteczniej!”. Miejscem spotkania był Pałac w Nieznanicach.

Uczestników przywitała p. Jolanta Brzozowska-Ciura – Prezes Stowarzyszenia. Głos zabrali także p. Adam Śliwakowski – z-ca wójta gminy Kłomnice na terenie której odbywało się spotkanie oraz p. Beatrice Fornalik właścicielka obiektu w którym mogliśmy gościć.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć wielkoformatowych z wyjazdów. Uczestnicy otrzymali również pamiątkowe albumy ze zdjęciami. Wręczone zostały podziękowania dla stowarzyszeń, które przygotowały wizyty studyjne: Stowarzyszanie Kreatywnych Kobiet XXI w., Stowarzyszenie „Przyszłość Jest w Nas” oraz Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

Spotkanie poprowadził p. Krzysztof Polewski, który podsumował cały projekt i przeprowadził dyskusję z uczestnikami na temat ich wrażeń z wizyt oraz tego co dał im udział w projekcie.

Uczestnicy pracowali również w grupach i zbierali pomysły na dalszą współpracę organizacji pozarządowych z ternu LGD. Podczas tego zadania opracowane zostały ciekawe plany na stworzenie sieci współpracy, które mamy nadzieję zostaną wdrożone, a współpraca między NGO będzie kontynuowana.

Spotkanie uświetnił występ Zespołu Śpiewaczego KOŚCIELANKI.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.