Projekt grantowy WPO

Tytuł projektu grantowego: Przedsiębiorczość społeczna – szansa na rozwój organizacji pozarządowych.

Kwota dofinansowania: 147 401,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Umowa przyznania pomocy na projekt grantowy pomiędzy LGD a UM z 4.11.2020r.

Aneks nr 1

ZREALIZOWANE ZADANIA  ⇐  kliknij 🙂