Propozycje zmian w LSR i kryteriach wyboru do konsultacji społecznych

2613

Na podstawie wyników przeprowadzonych naborów w 2016 roku, informacji pozyskanych od Państwa w ramach świadczonego doradztwa, Zarząd proponuje wprowadzenie zmian w zapisach LSR oraz kryteriach wyboru, które przedstawiono w poniższych załącznikach. Zmiany te będą miały wpływ na wybór operacji i zadań w ogłaszanych przez LGD konkursach, dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami i odniesienia się do wskazanych w nich propozycji. Mogą Państwo wypowiadać się w stosunku do zmian zaproponowanych przez Zarząd oraz zaproponować inne dodatkowe zmiany. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi i zmiany zawierające uzasadnienie.

Państwa opinie proszę umieścić w Formularzu zmian i wysłać mailowo lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” do dnia 25 stycznia 2017 r. (liczy się data wpływu do biura LGD).

icon_50x50Propozycje zmian w kryteriach wyboru

icon_50x50Propozycje zmian w LSR

icon_50x50Formularz uwag