Przesunięcie terminów naborów wniosków

7136

Chcielibyśmy poinformować osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na założenie lub rozwój działalności gospodarczej, iż terminy ogłaszania konkursów w Lokalnej Grupie działania „Razem na wyżyny”, ulegną przesunięciu na termin późniejszy. Przekazaliśmy Państwu informację, iż odbędą się one w sierpniu 2016 r., jednak ze względu na brak dokumentów konkursowych, zostaną przesunięte na wrzesień lub październik.
W przypadku otrzymania do dnia 15 lipca br. zatwierdzonych dokumentów konkursowych, w ostatnie dni sierpnia będziemy w poszczególnych gminach naszego LGD organizować szkolenia nt. warunków udziału w konkursie i przygotowania wniosku o dofinansowanie. O terminach będziemy informować na stronie.