Rada rozpatrzyła protesty w ramach konkursu 1/2017 i 2/2017

2332

W dniu 21 grudnia 2017 r. członkowie Rady rozpatrzyli protesty wniesione przez Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie wsparcia w ramach konkursu nr 1/2017 i 2/2017. Poniżej zamieszczono dokumentację z przeprowadzonego posiedzenia Rady protokół, uchwałę nr 7 i 8 oraz listy operacji, które podlegały rozpatrzeniu.

Protokół, uchwały, listy operacji