„Razem można więcej, lepiej, skuteczniej”! – wyjazdy studyjno-szkoleniowe

2849

W związku z realizacją operacji własnej z zakresu Sieciowania organizacji pozarządowych „Razem można więcej, lepiej, skuteczniej” zapraszamy do udziału w dwóch 2-dniowych wyjazdach studyjno-szkoleniowych do Zabrza i na obszar „Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego”.

Cel wyjazdów: Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru poprzez realizację inicjatyw sieciujących organizacje pozarządowej z obszaru LGD.

Terminy wyjazdów:
31-30 lipca 2021 r. – Obszar „Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego”
20-21 sierpnia 2021 r. – Zabrze

Liczba uczestników: 35 osób z 21 organizacji pozarządowych z terenu LGD „Razem na wyżyny”.

Program wizyt: poniżej w załączniku.

Sposób zgłaszania na wyjazdy: wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego” (załącznik nr 1) wraz z załącznikiem nr 2 oraz dostarczenie go osobiście do biura LGD lub drogą elektroniczną na adres: biuro@razemnawyzyny.pl (przesłanie skanu wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza) do dnia 23 lipca 2021 r. godzina 15.00. W przypadku przesłania zgłoszenia drogą mailową oryginał formularza należy dostarczyć do biura LGD w terminie przyjmowania zgłoszeń tj. 23 lipca 2021 r.
O terminowości decyduje data wpływu do biura LGD. Na jednym Formularzu zgłoszeniowym można zgłosić tylko jedną osobę.

Zasady rekrutacji uczestników: znajdują się w Regulaminie poniżej.