Rejestr wniosków złożonych w ramach naborów: 2/2022, 3/2022

1845

W dniu 22 września 2022 LGD „Razem na wyżyny ” zakończyła nabory wniosków na działania z zakresu: Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna wykorzystująca zasoby obszaru LGD oraz Rozwój działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczamy rejestr złożonych wniosków w poszczególnych naborach: