Rusza rekrutacja uczestników wizyt studyjnych na terenie LGD „Razem na wyżyny”

3023

W związku z realizacją operacji własnej z zakresu Sieciowania organizacji pozarządowych „Razem można więcej, lepiej, skuteczniej” zapraszamy do udziału w trzech wyjazdach studyjnych na obszarze LGD „Razem na wyżyny”.

Cel wyjazdów: Wzmocnienie kapitału społecznego i spójności wewnętrznej obszaru poprzez realizację inicjatyw sieciujących organizacje pozarządowej z obszaru LGD.

Terminy wyjazdów:
5 września 2021 r. – gmina Kruszyna (zbiórka godz. 9.30 na parkingu przy sklepie Lewiatan w Widzowie, ul. Żwirki i Wigury 77)
19 września 2021 r. – gmina Miedźno (zbiórka godz. 11.00 Ostrowy nad Okszą, ul. Sportowa 25 (boisko „Naprzód” Ostrowy)
3 października 2021 r. – gmina Kłomnice (zbiórka godz. 10.00 Gospodarstwo Agroturystyczne „Niezapominajka”, Garnek ul. Błonie 1A)

Czas trwania każdej z wizyt ok. 5 godz. 

W ramach wyjazdów wybrana organizacja pozarządowa z tereny danej gminy zaprezentuje uczestnikom swoją działalność, zasoby i doświadczenia oraz zorganizuje wizyty edukacyjne w obiektach/miejscach będących atrakcyjnym, ważnym zasobem danej gminy. Ponadto uczestnicy wezmą udział w 2-godzinnych warsztatach takich jak: warsztaty jazdy konnej, tłoczenia oleju na zimno, warsztaty przyrodnicze „Od nasiona do drzewa”.

Organizatorzy zapewniają transport na terenie gminy, w której odbywa się wizyta, ubezpieczenie oraz serwis kawowy i obiad.

Liczba uczestników każdego z wyjazdów: 20 osób będących członkami organizacji pozarządowych z terenu LGD „Razem na wyżyny”.

Dopuszczona jest możliwość zgłoszenia się na 1, 2 lub wszystkie wyjazdy.

Sposób zgłaszania na wyjazdy: wypełnienie „Karty zgłoszenia” (załącznik nr 1) oraz załącznika nr 2 oraz dostarczenie tych dokumentów osobiście do biura LGD lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: biuro@razemnawyzyny.pl (przesłanie skanu wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza) do dnia do 30 sierpnia 2021 r. godz. 15.00. W przypadku przesłania zgłoszenia drogą mailową oryginał formularza należy dostarczyć do biura LGD w terminie przyjmowania zgłoszeń, tj. do 30 sierpnia 2021 r. godz. 15.00.  

O terminie złożenia Formularza zgłoszeniowego decydują data wpływu do biura LGD.

Na jednym Formularzu zgłoszeniowym można zgłosić tylko jedną osobę.