Ruszamy z cyklem nagrań i filmików Wyżyny Info

1289

Od dzisiaj uruchamiamy Wyżyny Info, w którym będziemy prezentować Państwu krótkie filmiki z najciekawszych działań realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” oraz inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, firmy i instytucje w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego obszaru naszych 6 gmin.

W krótkich newsach chcemy Państwa informować i prezentować co udało się zrobić i co dzieje się na naszym terenie dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszego obszaru i oczywiście środkom finansowym z działania LEADER wdrażanych w ramach strategii, którą opracowaliśmy w 2015 roku i którą będziemy wdrażać do 2023 roku.

Pierwszy filmik zrealizowany został podczas obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” nt. działalności LGD widzianymi oczami członków naszej organizacji oraz Wójtów Gmin Partnerskich.

Zapraszamy do obejrzenia.