Ruszył nabór w ARR w Częstochowie do projektu – dofinasowanie szkoleń/doradztwa

17749

Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie z dniem 31 sierpnia 2017 rozpoczęła nabór do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników.”
Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz stosowne druki znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem: www.operatorpsf.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy (POP) – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30.
Zapraszamy do kontaktu:
– 34 360-56-54,
– 34 360-56-88,
– infolinia – 503-607-302
Adresy e-mail:
agorniak@arr.czestochowa.pl
jostrowski@arr.czestochowa.pl
operatorpsf@arr.czestochowa.pl