Sieciowanie organizacji pozarządowych

Tytuł operacji własnej: Razem można więcej, lepiej, skuteczniej! 

Kwota dofinansowania: 49 999,00 zł

Źródło finansowania: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie”; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER; poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach  inicjatywy LEADER

Umowa przyznania pomocy na operacje własną pomiędzy LGD a UM z 03.03.2020 r.

Aneks nr 1

Aneks nr 2

„Razem można więcej, lepiej, skuteczniej”! – wyjazdy studyjno-szkoleniowe

Wyjazd studyjny na obszar „Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego”

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Zabrza

Rusza rekrutacja uczestników wizyt studyjnych na terenie LGD „Razem na wyżyny”

Wydłużamy termin rekrutacji na wyjazdy studyjne

Wizyta studyjna w gminie Kruszyna

Wizyta studyjna w gminie Miedźno

Wizyta studyjna w gminie Kłomnice

Spotkanie podsumowujące operację własną „Razem można więcej, lepiej, skuteczniej!”

Podsumowaliśmy operację własną „Razem można więcej, lepiej, skuteczniej!”