Spotkanie z dyrektorami szkół z obszaru LGD

796

W najbliższym czasie Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” będzie realizować projekt z zakresu przedsiębiorczości młodzieży. Pracując nad przedsięwzięciem pojawił się pomysł na zbadanie potrzeb i aktywności młodzieży z obszaru LGD. Zaprosiliśmy do udziału również dyrektorów szkół. 4 marca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie odbyło się spotkanie dyskusyjne. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 18 szkół, reprezentowane były wszystkie gminy LGD.

Tematem spotkania była również współpraca szkół i LGD ,,Razem na wyżyny” na rzecz edukacji młodzieży z zakresu aktywności i przedsiębiorczości. Podczas spotkania szukaliśmy obszarów, w których LGD mogłoby współpracować ze szkołami, a także poprosiliśmy naszych gości o pomoc w przeprowadzeniu badań, których wyniki będą podstawą do tworzenia projektów będących odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi.

Serdecznie dziękujemy za liczny udział w spotkaniu.