Spotkanie konsultacyjne w gminie Mykanów

832

Za nami kolejne spotkanie z mieszkańcami naszej Partnerskiej Gminy.

W dniu 20.06.2022 r. odbyło się spotkanie w gminie Mykanów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz gminy, radni oraz przedsiębiorcy.

Podczas spotkania przeprowadzono inwentaryzację zasobów gminy, słabych i mocnych stron, a także szans i zagrożeń. Uczestnicy wypracowali pomysły na projekty z zakresu ochrony ekologii, innowacji, cyfryzacji, przedsięwzięcia skierowane do młodych i seniorów.

Serdecznie dziękujemy za obecność, aktywny udział i mnóstwo wypracowanych pomysłów na projekty do nowej Strategii.

Zapraszamy Państwa do udziału w dalszych pracach nad tworzeniem LSR. Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do Zespołu ds. opracowywanie LSR odsyłamy na stronę: https://razemnawyzyny.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-zespolu-ds-opracowania-lsr/