Spotkanie z Wójtami członkowskich gmin LGD „Razem na wyżyny”

1814

W dniu 8 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie wójtów partnerskich gmin Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” z przedstawicielami Zarządu.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej współpracy w ramach lokalnej grupy działania, w szczególności realizacji lokalnej strategii rozwoju, jej celów i rozdysponowania budżetu zarówno na projekty realizowane przez beneficjentów – organizacje pozarządowe, firmy i mieszkańców, jak również przedsięwzięcia podejmowane przez LGD „Razem na wyżyny”. Po prezentacji obecnej perspektywy finansowej, przedstawiono również możliwości dalszego rozwoju obszaru.

Podczas spotkania Wójtowie wszystkich Gmin członkowskich zadeklarowali chęć dalszej współpracy w ramach LGD „Razem na wyżyny” w kolejnej perspektywie finansowej. Podjęto pierwsze dyskusje na temat problemów i potrzeb z jakimi mierzą się nasze społeczności oraz pomysłów na ich rozwiązywanie.  

Serdecznie dziękujemy Wójtom Jadwidze Zawadzkiej, Marii Włodarczyk, Piotrowi Derejczykowi, Piotrowi Juszczykowi, Pawłowi Militowskiemu i Dariuszowi Pomadzie za udział w spotkaniu.