Spotkanie Zespołu ds. LSR

262

W dniu 14 listopada 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. opracowania LSR.

Podczas spotkania analizowaliśmy jak wykorzystać szanse wskazywane przez uczestników spotkań konsultacyjnych, aby zniwelować problemy obszaru LGD.

Praca polegała na wskazaniu jakie działania należy zaplanować, aby zaspokoić zdiagnozowane problemu oraz na określeniu grup docelowych oraz możliwej formy wsparcia dla takich działań.

Wyciągnięte z tej pracy warsztatowej wniosku pozwolą nam na określeniu najistotniejszych obszarów jakie wspierać będzie nowa, wielofunduszowa strategia LGD.

Dziękujemy za udział w spotkaniu!