Spotkanie Zespołu ds. opracowania LSR

156

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Zespołu ds. opracowywania LSR, które odbędzie się 22.05.2023 r. o godzinie 16.30 w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”, ul. Cicha 72, Mykanów

Podczas spotkania omówiony zostanie projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 dla Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” ora plan komunikacji.

Zainteresowanych udziałem spotkaniu Zespołu prosimy o kontakt telefoniczny: 724 043 108 lub mailem: biuro@razemnawyzyny.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.