Szkolenia z zakresu tworzenia koncepcji Smart Village

988

W dniach 25-26 października 2022 r. Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” zrealizowało szkolenie pn. „Smart Village – droga do rozwoju inteligentnych wsi” dotyczące idei Smart Village.

W szkoleniu wzięło udział 23 lokalnych liderów z obszaru działania Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w tym mi.in sołtysi i członkowie organizacji pozarządowych.

Uczestnicy wzięli udział w części szkoleniowo-warsztatowej prowadzonej przez pracowników Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – Sławomira Kalinowskiego i Łukasza Komorowskiego.

Podczas warsztatów uczestnicy pracowali nad wizją rozwoju swojej wsi/gminy, zasięgiem terytorialnym koncepcji, próbowali określić grupę docelową, przeprowadzili diagnozę i robili uproszczoną analizę SWOT.

Ważną częścią wyjazdu była wizyta w Sołectwie Piaseczna Górka, które zdobyło pierwsze miejsce w konkursie “Moja SMART wieś”, organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
Sołtys wsi Alicja Jamorska-Kurek zaprezentowała rozwiązania typu smart na obszarze swojej wsi m.in ogrody deszczowe i sieć puszkomatów.

Partnerem projektu było Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” które również zaprezentowało wdrażanie idei Smart Village na swoim obszarze.